شهرداری خوانسار
امروز : شنبه, 5 آذر 1401
شهرداری
امامزاده سیدمحمود (باباترک)

امامزاده سیدمحمود (باباترک)

نسب این امامزاده شریف بنا به نقل از معتمدین محل با چهار واسطه به حضرت هادی (ع) و قدمت این بنا نیز به دوره صفویه رسیده است . این بنا دارای گنبد 12 ضلعی و مخروطی شکل می باشد. همچنین گفته می‌شود باباترک با طغیان ترک از طرف امراء وقت خود مأمور آوردن طلای بالای گنبد این امامزاده می‌شود و وقتی به رحمت ایزدی می‌پیوندد، در این مکان مدفون می‌گردد که به همین سبب این مکان را به بابا ترک نیز می‌شناسند. این مکان دارای آب انبار و سردابه ای قدیمی است که به قدمت مکان و اهمیت آن می افزاید.

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری