شهرداری خوانسار
امروز : پنجشنبه, 13 بهمن 1401
شهرداری
بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

بيمارستان فاطميه (س) درسال ۱۳۵۲ با زيربنای ۲۵۰۰ مترمربع بانام بيمارستان امدادی فاطميه تاسيس شد و در سال ۱۳۷۵ نيز ۴۸۰۰ مترمربع به زير بنای آن اضافه شدكه جمع زيربنای فعلی بيمارستان حدود ۷۴۶۳ مترمربع می باشد.

آدرس : اصفهان ، خوانسار ، خیابان ۱۳ محرم بیمارستان فاطمیه (س)
تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰
وب سايت : www.khansarhealth.mui.ac.ir
ايميل : Fatemieh-Stat@ Sim.mui.ac.ir

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری