شهرداری خوانسار
امروز : چهارشنبه, 29 فروردين 1403
شهرداری
شهدای خوانسار
شهید محمد علی گرجی

شهید محمد علی گرجی

بسم الله الرحمن الرحيم

با كمال شرمندگى و طلب عفو وبخشش چند كلمه به عنوان وصيت ذكر مى كنم شايد باعث آمرزشم شود. پدر و مادر عزيزم شما در اين مدت عمربراى بنده زجر و سختيها كشيده ايد در اين                         از خدا بخواهيد اين قربانى را از شما در راه خودش قبول کند. برادر و خواهرانم خدا را فراموش نكنيد و زندگى خود را بااسلام وفق دهيد كه اين تنها راه سعادت است . فرزندان خودرا براى خدمت به اسلام و سربازى امام زمان تربيت كنيد. دوستان و برادران ايمانى در راه خدا محبت بورزيد و براى خدا از يكديگر در گذريد . همانگونه كه انتظار داريد خدا شما را ببخشد.دوستان عزيز تنها راه رسيدن به سعادت ترك محرمات و انجام واجبات است.دست يكديگر را بگيريد و راه شهدا كه همان راه رسيدن به خداى متعال است ادامه دهيد . پيرو امام باشيد امام نماينده حجت ابن الحسن است قدر او را بدانيد.

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری