شهرداری خوانسار
امروز : پنجشنبه, 18 خرداد 1402
شهرداری
اخبار مرتبط
خوانسار شهر نشر و کتابت

در اولین روز از هفته فرهنگی شهرداری خوانسار توسط شهردار خوانسار مطرح شد.

خوانسار شهر نشر و کتابت

خوانسار شهر نشر و کتابت
در اولین روز از هفته فرهنگی شهرداری خوانسار مطرح شد
مهدی احمدی شهردار خوانسار در اولین روز از هفته فرهنگی شهرداری خوانسار و در آیین افتتاحیه این روز در فرهنگسرای خانواده از شعار فرهنگی سال رونمایی کرد.
شهردار خوانسار روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت در فرهنگسرای خانواده با اشاره به آغاز هفته فرهنگی شهرداری با توجه به اینکه خوانسار در بسیار از زمینه های فرهنگی از جمله علما ، مفاخر ، فرهنگ ، ادب ، موسیقی ، خوشنویسی  سرآمد شهرهای ایران است و با توجه به اینکه باید به تمامی زمینه های معرفی خوانسار پرداخت. عنوان شعار فرهنگی خوانسار شهر نشر و کتابت را برای سال ۱۴۰۱ بیان نمود و افزود : امسال بیشتر برنامه های فرهنگی شهرداری در خصوص همین شعار برنامه ریزی و امید که بتوانیم خوانسار را در تمامی زمینه ها و ابعاد مختلف معرفی نماییم.
شایان ذکر است در ادامه برنامه های اولین روز از هفته فرهنگی شهرداری خوانسار مدعوین با حضور بر سر قبور مطهر شهدا در گلستان شهدای خوانسار با آرمان های شهدا تجدید میثاق نمودند.

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری