شهرداری خوانسار
امروز : چهارشنبه, 29 فروردين 1403
شهرداری
خرید یک دستگاه اتاق کامیون

خرید یک دستگاه اتاق کامیون

خرید یک دستگاه اتاق کامیون بنز ۲۶۲۴ جهت پیشبرد کارهای عمرانی شهرداری با اعتبار بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی شهرداری

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری