شهرداری خوانسار
امروز : چهارشنبه, 29 فروردين 1403
شهرداری
جلسه تعیین تکلیف اراضی

جلسه تعیین تکلیف اراضی

برگزاری جلسه تعیین تکلیف اراضی ملی واگذاری به شهرداری با حضور رئیس وکارشناسان ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در سالن جلسات شهرداری

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری