شهرداری خوانسار
امروز : دوشنبه, 29 اسفند 1401
شهرداری
آسفالت ریزی ۲۱۰ تنی در معابر اصلی و فرعی شهر خوانسار

آسفالت ریزی ۲۱۰ تنی در معابر اصلی و فرعی شهر خوانسار

مهندس مقدسی معاون شهردار و مسئول عمرانی شهرداری خوانسار گفت:
در اسفند ماه و در آستانه نوروز جهت سهولت در تردد شهروندان و بهبود عبور و مرور شهری ۲۱۰ تن آسفالت برای لکه گیری و ترمیم ترانشه استفاده شد.

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری