جمعه 22 تیر 1403
>00:00:00

در راستای پیگیری های امور کارکنان

سه شنبه 18 اردیبهشت 1403
187

 

در راستای پیگیری های امور کارکنان و ایجاد انگیزه شغلی و کارایی مؤثر در حوزه کارمندی و کارگری با دستور شهردار و پیگیری امور اداری و کارگزینی صورت گرفته است

نظرات
دانلود خوانسار من