شنبه 23 تیر 1403
>00:00:00

برگزاری جشنواره ملی خشنویسی دو سالانه در راستای تحقق شعار فرهنگی سال گذشته (خوانسار شهر نشر و کتابت)

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403
155

مهدی احمدی شهردار خوانسار در نخستین جشنواره ملی خشنویسی که به مناسبت هفته فرهنگی خوانسار در فرهنگسرای خانواده برگزار شد با اشاره به ریل گذاری مناسب که طی سال های اخیر در زمینه خشنویسی صورت گرفته است افزود : طی یک سال گذشته در همین راستا از سوی مدیریت شهری از ۱۴ نویسنده و ناشر خوانساری حمایت به عمل آمد.
شهردار خوانسار در ادامه با اشاره به اینکه خوانسار مهد خشنویسی و شهر عالمان خشنویس و خوشنویسان عالم هست از تخصیص بودجه عمومی به حمایت از مسائل فرهنگی خبر داد.
مهدی احمدی در پایان ضمن تجلیل از مقام استاد یداله کابلی خوانساری و دیگر اساتيد خشنویسی خوانساری از حمایت و ایجاد انگیزه در بین خوشنویسان برای ترقی پله های هنر خوشنویسی خبر داد

 

پیشگفتار

مجموعۀ حاضر جنگی است مشتمل بر برخی اشعار شاعران خوانساری قرن دهم هـ.ق تا دورۀ پهلوی دوم. این مجموعه به هدف استفادۀ شرکت‌کنندگان در نخستین جشنوارۀ ملّی خط خوانسار فراهم آمده است. زمان ما در انتخاب اشعار اندک بود و حجم اشعار شاعران خوانساری به نسبت زیاد بنابر این در این زمان اندک کوشیدیم تا بدون وسواس خاصی هر چه را که از منظر موضوعی با ماهیت جشنوارۀ خوشنویسی در تباین نباشد، در این جنگ بگنجانیم و گزینش را به نگاه ویژۀ خطاطان صاحب‌ذوق این جشنواره واگذاریم. از آنجا که معیارهای گزینش شعر برای خطاطی با معیارهای گزینش شعر از منظر سلایق و علایق ادبی متفاوت است، سعی کردیم تا حد ممکن دایرۀ انتخاب را برای خطاطان گسترده‌تر کنیم و اگر امکان‌پذیر می‌بود تمام اشعار موجود از شاعران خوانساری را بدون هیچ گزینشی در اختیار ایشان می‌گذاشتیم تا خود ایشان با ذوق و سلیقۀ خویش شعرها را از دیوان‌های ایشان برگزینند. چنانکه شرکت‌کنندگان به منابع (از جمله تذکرۀ شعرای خوانسار و دیوان‌های شاعران خوانساری) دسترسی دارند لزومی نیست که صرفا به اشعار این جنگ اکتفا کنند و می‌توانند از اشعاری که در این مجموعه نیست نیز بهره بجویند. اشعار را به دو بخش تقسیم کردیم؛ بخش نخست اشعاری است که دربارۀ خوانسار و در وصف آن سروده شده است که در این بخش به شاعران خوانساری اکتفا نکردیم و قصیدۀ دهقان سامانی در وصف خوانسار را نیز آوردیم و بخش دوم شامل اشعاری است از شاعران خوانساری با موضوعات نامرتبط با خوانسار.

منابع ما در جمع‌آوری این اشعار شامل تذکرۀ شعرای خوانسار تألیف استاد زنده‌یاد یوسف بخشی خوانساری، تذکرۀ خلاصه‌الاشعار (لاحقۀ خوانسار) به تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مساح، کلیات زلالی خوانساری به تصحیح دکتر سعید شفیعیون، دیوان اشعار وهاج خوانساری به تصحیح بنده و سفینۀ صائب به تصحیح دکتر رضا خبازها بوده است و در مواردی نیز برای اطمینان از ضبط برخی کلمات به تذکره‌هایی چون عرفات‌العاشقین، نصرآبادی، هفت اقلیم، ریاض‌الشعرا و... مراجعه شده است. در مجموع این جنگ را نه می‌توانیم گلچین بهترین اشعار در نظر بگیریم و نه می‌توانیم ادعا کنیم که برای فراهم آوردن آن تحقیق و تفحّص جامعی صورت پذیرفته است بلکه صرفا تلاشی است در جهت گردآوری جنگی که شرکت‌کنندگان جشنواره بتوانند از اشعار آن برای خلق آثار خویش دست ابیانی را برگزینند. امیدوارم در صورت تداوم این جشنواره در سال‌های آتی بتوانیم این مجموعه را به مرور گسترده‌تر کنیم به طوری که اشعار و شاعران بیشتری را شامل شود.

با بهترین آرزوها

بهمن بنی‌هاشمی

نگارخانه
نظرات
دانلود خوانسار من