شهرداری خوانسار
امروز : پنجشنبه, 18 خرداد 1402
شهرداری
بقعه شیخ اباعدنان (باباپیر)

بقعه شیخ اباعدنان (باباپیر)

بقعه پیر خوانسار از باستانی‌ترین آثار تاریخی سرزمین زیبای خوانسار می‌باشد و در اوایل سلطنت صفویه بنا به امر پادشاه وقت ساخته شده است. صاحب بقعه پایه‌گذار مذهب حقه جعفری در اوایل قرن هفتم می‌باشد. این مقبره که ابتدا سنگی و روی چشمه پیر ساخته شده بود، در دوره صفوی و بنا‌بر ارادت صفویان به سبک معماری سلجوقی بازسازی شده است. این آرامگاه زيارتـگاه اهـالی مسافران وميهمانان شهر خـوانسار میباشد.

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری