شهرداری خوانسار
امروز : سه شنبه, 11 مهر 1402
معرفی شهردار خوانسار
معرفی شهردار خوانسار

معرفی شهردار خوانسار

معرفی نامه شهردار

 

 

الف- مشخصات شهردار:

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره  شناسنامه

محل صدور

تاریخ تولد

کد ملی

وضعیت تاهل

مهدی

احمدی

مصطفی

45

فریدن

1361/06/20

6219680197

   متاهل

                 

 

ب- سوابق تحصیلی(به ترتیب از بالاترین مدرک):

از  سال

تا  سال

نام موسسه آموزشی

رشته تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی

عنوان مقطع تحصیلی

1387

1393

دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

---------

کارشناسی

1393

1396

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد نراق

مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد (دانش آموخته)

ج- سوابق اجرایی( به ترتیب تا 5 شغل یا پست قبل از قبول سمت شهردار به طوری که حداقل 5 سال سابقه اجرایی را شامل شود):

از تاریخ

تا تاریخ

عنوان شغل یا پست

محل خدمت

خلاصه اهم وظایف شغل، سمت یا پست

9/2/87

4/2/92

مسئول حراست

شهرداری بوئین میاندشت

 

10/2/87

1391

مسئول درآمد و تاکسیرانی

شهرداری بویین میاندشت

 

1390

1391

مسئول خدمات شهری

شهرداری بوئین و میاندشت

 

1387

1391

مسئول روابط عمومی

شهرداری بویین میاندشت

 

5/4/92

تا کنون

مسئول حراست

شهرداری خوانسار

 

1393

1397

مسئول واحد آتش نشانی

شهرداری خوانسار

 

1392

1399

مسئول روابط عمومی

شهرداری خوانسار

 

1393

1399

مسئول فرهنگی اجتماعی

شهرداری خوانسار

 

1394

1398

دبیر مدیریت بحران

شهرداری خوانسار

 

1397

1398

سرپرست حراست

فرمانداری خوانسار

 

1388

تا کنون

مسئولیت های مختلف ستادی در انتخابات

فریدن،بوئین میاندشت،خوانسار

 

1392

تا کنون

عضو کمیسیون معاملات

شهرداری خوانسار

 

1392

تا کنون

عضو کمیسیون سرمایه گذاری

شهرداری خوانسار

 

1392

تا کنون

مسئول ستاد اسکان نوروزی

شهرداری خوانسار

 

1395

تا کنون

مسئول کارگروه فرهنگی بسیج راهبردی

ناحیه بسیج مقاومت خوانسار

 

1393

1398

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارگری

شهرستان خوانسار

 

4/10/1400

4/11/1400

سرپرست شهرداری

شهر خوانسار

 

وضعیت اشتغال فعلی:    تسری ضوابط پیمانی               

عنوان شغل فعلی:    مسئول حراست شهرداری خوانسار

 

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری