شهرداری خوانسار
امروز : چهارشنبه, 29 فروردين 1403
معرفی شهردار خوانسار
معرفی شهردار خوانسار

معرفی شهردار خوانسار

معرفی نامه شهردار

 

 

الف- مشخصات شهردار:

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره  شناسنامه

محل صدور

تاریخ تولد

کد ملی

وضعیت تاهل

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

ب- سوابق تحصیلی(به ترتیب از بالاترین مدرک):

از  سال

تا  سال

نام موسسه آموزشی

رشته تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی

عنوان مقطع تحصیلی

           
           

ج- سوابق اجرایی( به ترتیب تا 5 شغل یا پست قبل از قبول سمت شهردار به طوری که حداقل 5 سال سابقه اجرایی را شامل شود):

از تاریخ

تا تاریخ

عنوان شغل یا پست

محل خدمت

خلاصه اهم وظایف شغل، سمت یا پست

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

وضعیت اشتغال فعلی:            

عنوان شغل فعلی:  

 

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری