شهرداری خوانسار
امروز : سه شنبه, 11 مهر 1402
شهرداری
اخبار مرتبط
آگهی_مزایده

آگهی_مزایده

شهرداري خوانسار باستناد مجوز شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ شوراي محترم اسلامي شهر خوانسار در نظر دارد ۶ فقره غرفه واقع در پارک سرچشمه (جنب مرزنگشت) ، را از طریق مزایده با شماره ۵۰۰۲۰۹۳۵۸۴۰۰۰۰۰۱ در سامانه ستاد به بالاترین قیمت به صورت اجاره به مدت دو سال با شرایط مندرج در آگهی واگذار نماید.

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری