شهرداری خوانسار
امروز : دوشنبه, 29 اسفند 1401
شهرداری
اخبار مرتبط
آسفالت ریزی بیش از ۴۳۰ تنی در معابر اصلی و فرعی شهر خوانسار

مهندس مقدسی معاون شهردار و مسئول عمرانی شهرداری خوانسار گفت:

آسفالت ریزی بیش از ۴۳۰ تنی در معابر اصلی و فرعی شهر خوانسار

در مرداد ماه و همزمان با ایام محرم جهت سهولت در تردد عزاداران و بهبود عبور و مرور شهری بیش از ۴۳۰ تن آسفالت برای لکه گیری و ترمیم ترانشه به خصوص مسیرهای منتهی به حسینیه ها و هیئات مذهبی استفاده شد.

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری