شهرداری خوانسار
امروز : پنجشنبه, 13 بهمن 1401
شهرداری
آتش سوزی ماشین سواری

آتش سوزی ماشین پژو

آتش سوزی ماشین سواری

آتش_نشانی
آتش سوزی
▪️آتش سوزی ماشین پژو
▪️ساعت اعلام حادثه :۲۰:۳۱ ، کوچه شهید امیرقلی شجاعی
▪️تعداد تیم های عملیاتی : ۱ تیم

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری