شهرداری خوانسار
امروز : جمعه, 17 آذر 1402
شهرداری
عیدی مدیریت شهری خوانسار به اهالی کوچه شهید داود رضایی

عیدی مدیریت شهری خوانسار به اهالی کوچه شهید داود رضایی

پس از سال ها انتظار عملیات آزادسازی کوچه شهید داود رضایی به ارزش ده میلیارد ریال صورت پذیرفت.

گالری تصاویر خبر
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری