شنبه 05 خرداد 1403
>00:00:00

خرید تیغه برف روب

سه شنبه 18 اردیبهشت 1403
55

 

خرید تیغه برف روب جهت تجهیز بابکت برای عملیات زمستانی برف روبی و خدمات رسانی به همشهریان با اعتبار ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی شهرداری

نظرات