جمعه 22 تیر 1403
>00:00:00
مسیر جریان خدمت

پاسخگویی در مسیر جریان خدمت

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403
322

 

 
پاسخگویی در مسیر جریان خدمت

بازدید میدانی فرماندار و مهندس جاپلقی شهردار به همراه مهندس مقدسی معاون عمرانی شهرداری از کوچه شهید و کوچه ابهری به منظور بررسی موانع و مشکلات اهالی محل و پیگیری تا حصول نتیجه

نظرات
دانلود خوانسار من