شهرداری خوانسار
امروز : چهارشنبه, 29 فروردين 1403
تاکسی سرویس ها

تاکسی سرویس ها

ردیف نام آژانس مدیریت تلفن مکان
1 سینا ناصر قلایی 57771155 میدان سپاه
2 سعید محمدجواد طریقت 57774544 میدان22بهمن-خ سرچشمه
3 حمید علی جهانگیری 57770442-57773981 خ امام ابتدای خ ثقه الاسلام شهیدی
4 سحر حبیب ا... میرزایی 57773233 خ شهید رجایی
5 پویا ابراهیم استادرحیمی 57771111-57771211 خ امام جنب پمپ بنزین
6 امین مجتبی فصیحی 57771252-57771253 بلوار معلم(چشمه آخوند)
7 پیام قدرت ا... اعرابی 57230555-57231555 بلوار معلم جنب ترمینال
8 نصر رضا توکلی 57232232 سنگ شیر
9 صبا نصرت ا... گلشنی 57232555 بلوار باران باباسلطان
10 متین قودجان محمد علی عقیقی 57236242 قودجان-میدان امام حسین(ع)
11 دوستی داوود ارده ای 57774240-57773240 خ 13 محرم-روبروی بیمارستان
12 هجرت علی شاهی 57233420-57231420 خ شرقی غربی- تقاطع پایتخت
13 خورشید عطاا... معتمد پور 57774112-57774115 خ دانشگاه
14 متین خوانسار عبدا... نادی 57776161 بلوار آیت ا... علوی
15 ساحل سید محمد سیدصالحی 57233380 بیدهند
16 امیر قودجان امیر اسفندیاری 57236090-57236308 قودجان-میدان امام حسین(ع)
17 یاسر سیدمحمود میرهادی 57237114-57237577 قودجان-شهرک یاسر2
18 ولیعصر تیدجان سیدجعفرسید صالحی 57236791-57237070 تیدجان
19 پیک صنعت مجتبی عطاردی 57240070 شهرک صنعتی
خوانسار شناسی
اطلاعات شهری