شهرداری خوانسار
امروز : سه شنبه, 11 مهر 1402
خبرها

واحد شهرسازی

 خلاصه شرح وظایف واحد شهرسازی و معماری

    نظارت عالیه بر تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری استان با شرکت در جلسات کمیته فنی در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
    نظارت عالیه بر نحوه ی تصویب طرحهای هادی روستایی
    ارائه مشاوره فنی در زمینه شهرسازی و معماری بر اساس ضوابط و قوانین و مقررات شهرسازی به شهرداریها
    نظارت و پیگیری مسائل مربوط به ساخت و سازهای خارج از محدوده و حریم شهرهای استان
    تهیه وتصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر

خوانسار شناسی
اطلاعات شهری